Deltagarvillkor för Länsförsäkringar Bergslagens cykelutmaning ”Pedalkraft 2018”

1. Ansvarig för cykelutmaningen Pedalkraft 2018 är: Länsförsäkringar Bergslagen, Box 1046, 721 26 Västerås.

2. Det gemensamma målet för cykelutmaningen Pedalkraft 2018 är att deltagare sammanlagt ska cykla ihop och registrera minst 1.000.000 kilometer på Pedalkrafts webbplats. Om kampanjens mål uppnås kommer Länsförsäkringar Bergslagen att under året dubblera sin sponsring i Bergslagslyftet. Genom Bergslagslyftet sponsrar Länsförsäkringar Bergslagen projekt och satsningar för att skapa en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.

3. Allt deltagande i cykelutmaningen Pedalkraft sker på egen risk och du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd och vid behov teckna en olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

4. Det är inte tillåtet att delta i någon annans namn än ditt eget. Du registrerar själv dina cyklade kilometer samt datum för genomförd aktivitet på Pedalkrafts webbplats.

5. För att delta i Pedalkraft måste du bo inom Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde (dvs Västmanland- och Örebro län, plus Heby kommun i Upplands län) samt acceptera reglerna för respektive deltävling inom Pedalkraft. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i Pedalkraft. Anställda i Länsförsäkringar Bergslagen får inte delta i Pedalkrafts deltävlingar.

6. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och Pedalkraft.

7. Inom ramen för Pedalkraft har du möjlighet att delta i flera deltävlingar. För att vara med och tävla i en eller flera deltävlingar måste du även uppfylla de specifika tävlingsvillkoren för respektive deltävling. Priserna för respektive deltävling och dess värde presenteras i respektive deltävlingsvillkor. Om du vinner kan din motivering/tävlingsbidrag och ditt namn publiceras i Länsförsäkringar Bergslagens digitala kanaler och sociala medier. Om ditt tävlingsbidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i deltävlingen. Länsförsäkringar Bergslagen förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.

8. Deltävlingarna inom Pedalkraft genomförs av Länsförsäkringar Bergslagen och är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad eller administrerad av Facebook/Instagram.

9. I del fall där ditt bidrag i en deltävling innehåller en bild på människor måste dessa personer ge sitt samtycke för att du skickar in fotot och till Länsförsäkringar Bergslagens hantering av fotona inom ramen för denna tävling, inklusive utnyttjandet av bilden i reklam, utan några krav på ersättning. Genom att delta i deltävlingen intygar du att du själv har komponerat bilden och att det inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

10. När du deltar i en deltävling inom Pedalkraft överlåter du upphovsrätten avseende tävlingsbidraget till Länsförsäkringar Bergslagen. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Länsförsäkringar Bergslagen får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Länsförsäkringar Bergslagens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

11. Vinnaren/vinnarna i respektive deltävling utses av en jury med representanter från Länsförsäkringar Bergslagen. I tävlingsvillkoren för respektive deltävling specificeras juryns bedömningsgrund. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

12. Vinnaren/vinnarna i respektive deltävling tillkännages i Länsförsäkringar Bergslagens digitala kanaler och meddelas personligen via e-post efter deltävlingsperiodens slut. Vinsten tillhandahålls av Länsförsäkringar Bergslagen och delas ut under 2018. Vinnaren/vinnarna har 120 dagar på sig att hämta ut sin vinst. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

13. Länsförsäkringar Bergslagen tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

14. Länsförsäkringar Bergslagen förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort registrerade kilometrar i Pedalkraft eller bidrag ur deltävlingar utan att meddela den tävlande om Länsförsäkringar Bergslagen bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Dina personuppgifter

15. Länsförsäkringar Bergslagen håller ett register över deltagare i cykelutmaningen Pedalkraft. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Uppgifterna används av Länsförsäkringar Bergslagen för administration av cykelutmaningen Pedalkraft och dess deltävlingar, samt marknadsföring och som underlag för statistik och analyser.

16. Deltagare i cykelutmaningen Pedalkraft samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler.

17. Personuppgifterna används i första hand inom Länsförsäkringar Bergslagen, men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringar Bergslagen samarbetar med och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

18. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

19. Personuppgifterna sparas under perioden då cykelutmaningen Pedalkraft 2018 pågår och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det.

Hej!

Logga in för att registrera dina cyklade kilometer, se din personliga statistik och ändra dina uppgifter.

Glömt lösenord?

Vill du vara med i Pedalkraft? Skapa konto här.

Det börjar med dig!

Var med i vår cykelutmaning Pedalkraft 2018 – tillsammans förändrar vi världen.

Genom att skapa ett användarkonto godkänner du våra Deltagarvillkor.

Har du redan ett konto? Logga in

Glömt lösenord?